Algemene technische reparatie service

Bodemenergiesystemen

Onze services

  • onderhouden van koude warmte opslag systemen (KWO)
  • in bedrijf stellen van KWO en recirculatiesystemen
  • installatie van open en gesloten bodemenergiesystemen met warmtepompen
  • installatie van bronpompen en pompsystemen op water
    putten

Meer over koude warmte opslag systemen

 

Bij koude-warmteopslag wordt grondwater diep in de bodem optimaal benut als energiebuffer. Dit energiezuinig systeem profiteert van de waterhoudende grondlagen om warmte en koude op te slaan. Aan de basis van elk KWO-systeem liggen één of meerdere koude en warmtebronnen. Hiervoor worden boringen uitgevoerd in de correcte watervoerende bodemlaag. Een leidingstelsel verbindt de bronnen met elkaar, zodat grondwater van de ene naar de andere bron gepompt wordt. De warmtewisselaar zorgt voor het verzamelen van energie uit het langsstromende water.

 

Elk koude-warmteopslag systeem beschikt over een zomer- en winterstand. Zodat het in de winter uw gebouw kan voorzien van warmte die in de zomer werd opgeslagen en vice versa.

 

Ateres is gespecialiseerd in de realisatie van koude-warmteopslag systemen voor industrie, rustoorden, scholen en bedrijven. Hiervoor bieden we ook een Maar ook particulieren zijn welkom voor de installatie van open en gesloten bronsystemen.

 

Wenst u een onderhoudscontract aan te gaan voor het onderhouden van uw KWO? Contacteer Ateres, wij informeren u graag over de mogelijkheden.